slide-4.jpg

Assegurança per Oficines i Despatx Professional

Amb garanties específiques per a professionals, com robatori d'equips portàtils, encara que es trobin fora de l'oficina, danys per robatori a objectes de valor, del mobiliari, etc.

Una assegurança "a mida", flexible, econòmica i molt completa:

GARANTIES:

 • Incendi i Complementaris.
 • Fenòmens atmosfèrics.
 • Inundació, despeses de desenfangament i extracció de llots.
 • Actes de vandalisme o malintencionats.
 • Accions tumultuàries.
 • Fum.
 • Impacte.
 • Inhabitabilitat de l'Immoble i Trasllat del contingut.
 • Danys per aigua.
 • Trencaments.
 • Danys estètics.
 • Danys elèctrics.
 • Assistència Oficines.
 • Protecció Jurídica.
 • Robatori i atracament.
 • Robatori i desperfectes per robatori Continent.
 • Robatori i atracament de metàl · lic i valors en caixa forta.
 • Robatori i atracament de metàl · lic i valors fora de caixa forta.
 • Atracament durant el transport de fons.
 • Avaria de Maquinària i Equips Electrònics.
 • Pèrdua de Beneficis.
 • Indemnització diària a primer risc.
 • Benefici brut anual.
 • Despeses permanents anuals.
 • Responsabilitat civil explotació.
 • Responsabilitat civil patronal.
 • Responsabilitat civil com a inquilí.
 • Responsabilitat civil com a propietari de l'immoble.
 • Accidents Empleats.
 • Protecció Jurídica Ampliada.

CONTACTA AMB NOSALTRES

5434-0-1-contrato-teleoperadora---no-ventas_1_opt_1.jpg

LA NOSTRA OFICINA ESTA: 

Av. Icària, 129 baixos (08005) BARCELONA

Zona: Vila Olímpica de Barcelona

Linea de metro: Vila Olímpica

FORMULARI DE CONTACTE

NOTICIES DESTACADES