Responsabilitat_Civil_familiar.jpg

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Particulars

L'objecte de l'assegurança de responsabilitat civil és el pagament de les indemnitzacions que hagis de satisfer, com civilment responsable dels danys causats accidentalment a tercers.

Responsabilitat immobiliària:

 • Si ets propietari o copropietari de l'habitatge assegurat , estaràs cobert davant els danys ocasionats per elements comuns de l'edifici on està ubicada.
 • Pels treballs de reparació , transformació o decoració del teu habitatge (sempre que comptis amb les llicències i autoritzacions corresponents ) quedant també coberta la teva Responsabilitat Civil Subsidiària.
 • Pels danys causats per aigua deguts a una fuita , rebentada , trencament , desbordament o embús de les conduccions , instal · lacions o dipòsits fixos del teu habitatge.

Responsabilitat Civil Familiar :

 • Per fets causats pels teus animals domèstics. Tingues en compte que es consideren com a tals únicament i exclusivament a gossos , gats , aus , rosegadors engabiats , peixos i tortugues , que siguin de la teva propietat .
 • Per fets causats pel personal domèstic legalment al teu servei en l'exercici de les seves funcions .
 • Per intoxicacions alimentàries de terceres persones , quan els aliments hagin estat servits gratuïtament .
 • Pels danys causats per caiguda de l'antena individual de TV , tot i que l'habitatge se cedeixi a tercers o l'assegurat sigui una persona jurídica .
 • Pels danys causats per l'a
 • Per actes produïts en la teva vida privada , així com durant les teves pràctiques d'esport com a aficionat (sempre que no manipulis armes ni utilitzis cap tipus d'embarcació ) .
 • Danys per aigua com a conseqüència d'escapament , rebentada , trencament , desbordament o embús de rentadores i / o rentaplats o per l'omissió involuntària del tancament de claus o aixetes .
 • Per danys derivats d'un sinistre d'incendi i / o explosió , causats al teu habitatge , quan aquesta és llogada .Queden exclosos de l'assegurança :Quan l'habitatge es cedeixi a tercers , es destina a multipropietat o l'assegurat és persona jurídica.
 • Les reclamacions es formulin per transmissió de malalties infeccioses de l'ésser humà.
 • Els danys causats pels teus animals , si formen part d'una explotació comercial , agrícola o ramadera , així com els que s'han esmentat anteriorment.
 • Costos judicials : se asumeix direcció jurídica davant la reclamació ( civil i penal ) .
 • La constitució de fiances judicials i extrajudicials que t'exigeixin , per garantir les resultes civils del procediment .Les costes i despeses judicials derivades de la reclamació , quan per sentència et siguin imposades .Capital assegurat : 1.000.000 € .

Principals exclusions :

Les reclamacions que , basant-se en promeses , pactes o contractes , vagin més enllà de la responsabilitat civil que es pot exigir en absència d'aquests.

Els actes de mala fe , desafiaments i baralles .

L'incompliment de disposicions oficials .

Els danys derivats de responsabilitat que hagin de ser objecte de cobertura per una assegurança obligatòria .

Els danys causats en l'exercici d'un ofici , professió , servei , càrrec o activitat , retribuït o no .

Els danys causats a coses de tercers que es trobin en el teu poder o en el de les persones de qui hagis de respondre .

CONTACTA AMB NOSALTRES

5434-0-1-contrato-teleoperadora---no-ventas_1_opt_1.jpg

LA NOSTRA OFICINA ESTA: 

Av. Icària, 129 baixos (08005) BARCELONA

Zona: Vila Olímpica de Barcelona

Linea de metro: Vila Olímpica

FORMULARI DE CONTACTE

NOTICIES DESTACADES