hi.jpg

Assegurança de Vida 

Per protegir el més important que tenim. La nostra família.

Una cobertura completa, per tots els imprevistos que poden passar:

Per què contractar una assegurança de vida ?

Està dissenyat per a persones que la mort prematura pot tenir conseqüències econòmiques desfavorables per a altres persones , família , empresa , etc .
Permet pagar la hipoteca o altres deutes en el moment de la mort de l'assegurat , pagar els impostos de successió , proveir de fons per a l'educació dels descendents , fins i tot realitzar donacions de caritat , o pagar les despeses funerals.

Qui ho necessita ?

Persones amb càrregues familiars que vulguin assegurar que , davant de qualsevol eventualitat , la seva família disposi del suport econòmic suficient per permetre'ls mantenir el seu nivell de vida , sobretot quan són la principal font d'ingressos de la unitat familiar. Els que estiguin pagant una hipoteca , un préstec o tinguin deutes i vulguin assegurar la seva liquidació en el cas de mort , els sigui diagnosticada una malaltia greu o pateixin una invalidesa . D'aquesta manera , disposen de la tranquilitat de saber que el patrimoni familiar no patirà cap minva davant l'esdeveniment de qualsevol eventualitat. Hi ha decisions que són importants per les persones : Comprar una casa , canviar el cotxe o ampliar un negoci.  Una cosa que passa molt poques vegades a la vida i que suposa un esforç econòmic elevat. Per poder gaudir de tot això amb total tranquil · litat , res millor que disposar de la seguretat que ofereix una assegurança que alliberi de càrregues a la seva família si a vostè li passa alguna cosa greu. Persones que desitgen que els seus hereus disposen de liquiditat suficient per fer front a l'Impost sobre Successions i Donacions .

Que garanties m'ofereix ?

Mort per causes naturals

Mort per Accident

Doble capital en cas de mort per accident

Avançament del capital per invalidesa permanent

Triple capital en cas de mort per accident de circulació

Avançament del capital en cas de malaltia terminal

Capital addicional per mort simultània

Gran dependència o dependència severa

Segona opinió mèdica

CONTACTA AMB NOSALTRES

5434-0-1-contrato-teleoperadora---no-ventas_1_opt_1.jpg

LA NOSTRA OFICINA ESTA: 

Av. Icària, 129 baixos (08005) BARCELONA

Zona: Vila Olímpica de Barcelona

Linea de metro: Vila Olímpica

FORMULARI DE CONTACTE

NOTICIES DESTACADES